Adjudicat el projecte per a la realització d’obres de millora en el Centre Social La Granja

21 maig 2021|Burjassot

Centro Social La Granja

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat l’adjudicació del projecte per a la realització de les obres de millora en el Centre Social La Granja.

Aquestes obres, que es realitzaran amb la subvenció concedida per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021, consistiran en la reposició de impermeabilitzadors de canals i baixants de coberta.

L’obra a desenvolupar projecta la impermeabilització del canaló existent mitjançant la projecció en calenta d’una membrana de poliurea pura de cura ràpida. Aquesta resina s’aplicarà prèvia capa d’imprimació, i permet impermeabilitzar grans superfícies sense necessitat d’usar làmines que no toleren les juntes i que, amb el temps, poden deteriorar-se amb facilitat.

Per a assegurar una correcta aplicació, es procedirà a desmuntar parcialment el panell sàndwitx existent en la coberta del centre social i es projectarà la poliurea en les juntes, solapes i en altres trobades i peces especials.

Aquesta actuació es combinarà amb la renovació de totes les baixants existents, mitjançant conduccions de PVC i es connectarà amb el sistema de desguàs actual, incloent també les diferents tasques d’obra de paleta que siguen necessàries.

Així mateix, s’inclou una partida per a la preparació de canalons, incloent la seua neteja de vegetació i brutícia, així com el repàs d’unions i caragols.