Aprovat el projecte per a l’execució de les obres de millora de la xarxa d’aigües del Mercat Municipal L’Almara

13 abril 2021|Burjassot

Mercado Municipal

En uns mesos, el Mercat Municipal L’Almara de Burjassot experimentarà una nova millora. La Junta de Govern de l’Ajuntament ha aprovat el projecte per a l’execució de les obres de separació de les xarxes d’aigües pluvials de les d’aigües fecals. Aquesta obra s’emmarca dins dels Projectes dels Fons de Cooperació i el Pla d’Inversions de la Diputació de València.

El projecte contempla la realització d’un traçat nou per a la recollida de les aigües pluvials de la coberta i entorn del Mercat de manera que es connecten al col·lector existent que transcorre paral·lel al traçat del carrer Mare de Déu de la Cabeza.

L’objectiu d’aquesta obra és evitar que les aigües pluvials escometen als mateixos col·lectors que, actualment, recullen les aigües residuals de l’interior del mercat per a no reblir-los i així evitar retorns i col·lapses de la xarxa que pogueren traduir-se en inundacions a l’interior.

Aquesta acció comporta també una proposta d’intervenció sobre la coberta i, de manera simplificada, sobre la urbanització en els accessos al Mercat, principalment, sobre el que recau al Parc de la Granja.

L’obra suposarà la redistribució de les aigües de coberta entre noves baixants per l’exterior del Mercat, la comprovació del dimensionament de les arquetes existents per a cabal afegit d’aigües pluvials, l’adequació de la xarxa interior, amb connexió nova de desguàs d’aigües residuals i l’adequació dels accessos al Mercat, redimensionant les reixetes d’accés.