AVIVA Burjassot informa de les subvencions destinades a les Falles per l’ús del valencià

27 gener 2015|Burjassot

Volver a página de inicio

En el DOCV del passat dilluns 19 de gener, apareix publicada l’Ordre 1/2015, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres 2015 i s’aproven les bases reguladores i el procediment per concedir-les. El termini de presentació de sol•licituds està obert i finalitzarà el 30 de gener de 2015. Posteriorment, per optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 19 de febrer de 2015, les entitats sol•licitants hauran de presentar, a la Subdirecció General de Política Lingüística, deu exemplars del llibre de la festa editat.

Així, les ajudes van dirigides a premiar i subvencionar l’edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres en què participen les entitats. Els llibres objecte de subvenció hauran d’estar escrits en valencià, estar editats per l’entitat sol•licitant, tenir un tiratge mínim de 200 exemplars, disposar del corresponent dipòsit legal i fer constar, en els crèdits del llibre, que es participa en la convocatòria de la Generalitat. No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajuntaments i/o entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Es convoquen 62 premis a les Falles amb una dotació total de 30.150 euros; 12 premis de la Magdalena amb una dotació total de 10.500 euros i 29 premis de les Fogueres amb una dotació total de 19.350 euros.

L’ordre pot consulta-se ACÍ.