Bones notícies, procedents d’Europa, en l’IES Comarcal

30 juny 2021|Burjassot

IES Comarcal Erasmus +

Seguint la línia d’europeïtzació del centre educatiu, l’Equip de Projectes Europeus de l’IES Comarcal de Burjassot ha anunciat a la resta de la comunitat educativa una molt bona notícia i és que l’institut ha obtingut l’acreditació per a poder participar en els Programes Eramus+ durant un període de set anys. Haver obtingut aquesta acreditació garanteix al Comarcal continuar participant en els programes de mobilitat de l’alumnat, en col·laboració d’altres centres europeus i també la formació del professorat a l’estranger al llarg els pròxims set anys. Per a l’equip de treball de l’IES Comarcal, “aquesta acreditació ha suposat, en el marc d’un curs especialment complicat, una dosi d’energia i optimisme que ha sigut molt ben acollida. Esperem que de molt bons fruits i siga una oportunitat de creixement i d’aprenentatge per a la comunitat educativa”.

D’altra banda, l’IES Comarcal ha estat desenvolupant, durant els últims dos anys, el projecte Erasmus+ KA 2 Young people and urban citizenship: urban chances and challenges, basat en les ciutats intel·ligents i sostenibles. El Comarcal ha treballat al costat de la resta de països participants en aquest projecte que són Alemanya, Finlàndia, Estònia i Itàlia. La duració prevista del programa era de dos cursos (2019- 2021) però, amb la situació sobrevinguda a causa de la pandèmia, el projecte s’ha prorrogat al pròxim curs.

Encara que l’alumnat participant en el projecte ja ha pogut realitzar algunes de les mobilitats inicialment previstes, en concret les d’Alemanya i Finlàndia, les mobilitats van quedar interrompudes al març de 2020, a causa de la situació sanitària. Malgrat això, tot l’equip de l’IES Comarcal implicat ha continuat treballant i, al llarg d’aquest curs que ara finalitza, s’han realitzat diferents activitats que han permés mantindre viu el projecte. Activitats que han anat des de videoconferències fins a presentacions i trobades telemàtiques, a més del treball intern que s’ha dut a terme en cada país. Tot aquest nou plantejament de treball, basat en la telemàtica, ha suposat un gran repte, tant com per a l’alumnat com per als professors implicats.

Si la situació sanitària continua millorant i es poden reprendre les mobilitats, la pròxima trobada tindrà lloc a València al desembre de 2021 i l’IES Comarcal serà l’amfitrió de la resta de països participants. L’equip del Comarcal ja treballa amb il·lusió per poder acollir a la resta de països i donar continuïtat a aquest CA 2, un projecte que crea vincles, possibilita l’aprenentatge i obri mentalitats.