Burjassot albergarà les oficines centrals del Consorci de Bombers de València i el seu parc de Bombers comptarà amb noves instal·lacions

11 octubre 2021|Burjassot

Bomberos Burjassot

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat una modificació puntual del seu Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) perquè el municipi albergue les noves instal·lacions del parc de Bombers i, a més, les oficines centrals del Consorci de Bombers de València.

Burjassot ha aprovat modificar una parcel·la de sòl dotacional públic, que en principi anava destinada a ús educatiu, perquè a partir d’ara es dedique a infraestructura de servei urbà. La mesura s’ha pres després que les autoritats educatives emeteren un informe favorable per a aquest canvi, al no ser necessari mantindre’l com a reserva escolar. Una vegada aprovada per part del Ple, aquesta modificació està ara en període d’exposició pública.

Una vegada finalitze aquesta part del procediment, la següent acció serà cedir els terrenys al Consorci perquè puga traslladar allí tant el propi parc de bombers de Burjassot com les instal·lacions de les oficines centrals del Consorci, actualment a València. Aquestes oficines centrals allotgen, entre altres, els serveis administratius, diferents departaments del Consorci, així com el Centre de Comunicació i Control des del qual es gestionen totes les emergències de la província.

El solar que està previst que cedisca l’Ajuntament de Burjassot té uns 7.000 metres quadrats i està situat al costat de les principals vies de comunicació del municipi.