Burjassot aprova un pressupost de 26 milions destinant un de cada tres euros a programes de base social

20 desembre 2019|Burjassot

Pleno2 Diciembre 2019

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat hui el Pressupost per a 2020 en sessió plenària extraordinària, un pressupost que aconsegueix enguany els 26 milions d’euros i que suposa un increment de prop del 3,6% respecte a l’anterior, augmentant en quasi un milió d’euros. Diverses són les principals característiques que marquen l’exercici de 2020, sent la principal la reducció a mínims històrics del deute municipal. Durant els últims anys, l’Ajuntament de Burjassot ha dut a terme un treball i un esforç titànic per a poder rebaixar aquest paràmetre i poder així destinar aquests recursos a altres àrees, principalment a les polítiques socials. Entre l’any 2015 i l’any 2019 s’ha aconseguit reduir el deute en un 47,5%, la qual cosa ha suposat un descens pròxim als 10,5 milions d’euros en el deute amb les entitats bancàries per a l’exercici de 2020. Cal recordar que el nivell d’endeutament l’any 2015 era del 79,73%, i a l’últim tancament pressupostari, l’any 2018, la reducció ja aconseguia el 48,32%, quantitat que es veurà incrementada després del tancament de l’exercici pressupostari de 2019.

La següent característica important d’aquest pressupost és l’aposta del Govern socialista de Burjassot per mantindre congelats els impostos, mesura que es porta posant en pràctica des de l’any 2015, quatre anys sense increments en el nivell impositiu de les famílies per a evitar la pressió fiscal en aquests anys en què han continuat estant molt presents els efectes de la crisi econòmica. La previsió d’ingressos de l’Ajuntament de Burjassot està vinculada als nous desenvolupaments urbanístics previstos després de la recent aprovació del nou Pla General.

Quant a la destinació dels ingressos, existeixen diverses novetats. La primera és la millora dels serveis vinculats al manteniment de vies públiques i neteja. Aquest programa augmenta en un 6,8% i inclou el personal de la Brigada Municipal d’Obres, la pintura viària, la senyalització i els treballs de millora en la via pública, així mateix, també inclou una important millora de prop de 300.000 euros en el futur contracte de neteja viària que caduca en aquest exercici de 2020, i un augment del 30% en el programa de parcs i jardins.

Existeix també en aquest pressupost una millora important en les àrees de benestar social, cultura, educació i esports. Quant als recursos destinats a assistència social augmenten en un 13%, incloent els serveis d’atenció a domicili, atenció a l’habitatge, programa de menjadors estivals per a menors sense recursos, les conegudes beques de menjador, ajudes a col·lectius amb diversitat funcional, ajudes a bancs d’aliments, ajudes a la pobresa energètica, etc,. Els recursos destinats a serveis socials i promoció social augmenten en un 15 per cent, i inclouen l’atenció integral a la dona, la unitat de conductes addictives, l’atenció a immigrants, i la resta de programes d’aquesta àrea. En educació, els recursos destinats passen de prop de 800.000 euros a 1,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 48%, incloent el servei de prestació de les Escoles Infantils Municipals. I la promoció esportiva passa de 960.000 euros a 1,3 milions, sent també un dels eixos prioritaris d’aquesta legislatura.

En total, la despesa en aquestes quatre grans àrees, benestar social, cultura, educació i esports és de prop de 7,1 milions d’euros, és a dir, el 27,5 per cent de la totalitat dels recursos municipals, la qual cosa equival a dir que Burjassot destinarà un de cada tres euros a aquests grans programes d’àmplia base social.

Dins del pressupost també s’incorporen noves partides pressupostàries que permeten desenvolupar programes i projectes de nova implantació, i que són prioritaris per a l’equip de govern, com per exemple l’atenció a la infància, i s’augmenta els recursos per a igualtat, protecció del medi ambient i sostenibilitat. Les programes incorporats dins de les línies de treball del govern de Burjassot són per exemple, Burjassot ciutat amiga de la infància, en el qual s’habiliten partides per a desenvolupar el Ple infantil, o els Carrers Educatius, es creen noves ajudes per al transport, per al pla de Mobilitat Sostenible, per a l’Escola d’Igualtat i per a la dinamització de la tercera edat.

És doncs en paraules de l’alcalde Rafa García, “un pressupost que busca l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal, amb l’objectiu que l’Ajuntament siga una administració ben gestionada i solvent, que redueix a mínims històrics el seu deute amb les entitats bancàries i que suposa un compromís clar i rotund amb els ciutadans més desfavorits. És un pressupost de marcat caràcter social, en el qual es mantenen i milloren els serveis públics bàsics, sense incrementar la càrrega fiscal de les famílies. Per a nosaltres l’objectiu de pressupost social és bàsic en les nostres línies de govern, i per això, Burjassot destinarà un de cada tres euros del seu pressupost en els seus ciutadans, en programes i projectes de base social, en educació, en igualtat, en cultura, en esport, en protecció social, en sostenibilitat. I ho fem amb un esforç molt important a racionalitzar els recursos per a no augmentar el deute i continuar tenint congelats els impostos. Treballarem pel futur d’aquesta ciutat, per a millorar al màxim el benestar tant dels ciutadans com de la ciutat en si”.

A l’inici del Ple, l’alcalde ha condemnat l’agressió patida pel regidor del Consistori de Burjassot, Àngel Vázquez, condemna i rebuig a la qual s’han sumat la totalitat dels grups polítics amb representació en el Ple Municipal.