Burjassot aposta pel Cooperativisme i l’Economia Social com a fórmula per al desenvolupament econòmic del municipi

15 juny 2017|Burjassot

LOGO CEMEF

L’Ajuntament de Burjassot, a través de l’àrea de Promoció Econòmica de CEMEF SLU, dirigida pel regidor Roc Senent, està treballant en una proposta integral de promoció del Cooperativisme i de l’Economia Social per a impulsar l’economia del municipi i l’emprenedoria.

Les Administracions Públiques més properes a la ciutadania han de respondre davant l’emergència social de treball oferint l’oportunitat de donar eixida als emprenedors. Davant aquest fet, el regidor de l’àrea, Roc Senent, ha assenyalat que “hem de cercar les eines més adequades per a afavorir la creació d’ocupació, per a açò l’encomana de promoció econòmica i la promoció del cooperativisme de treball associat són vies importants”.

Les entitats d’economia social es constitueixen com a agents capaços de promoure el desenvolupament econòmic endogen, especialment en aquells àmbits on no ho aconsegueixen altres sectors. Aquesta fórmula d’autoocupació, preval el treball sobre el capital, la capacitat de generació d’ocupació estable i la vinculació al medi que els envolta.

En aquest cas cobra major importància l’administració més propera a la ciutadania, com un Ajuntament. L’Economia Social i les cooperatives de treball associat han de donar resposta a les necessitats de la població del seu entorn i el foment d’aquestes redunda en el desenvolupament i millora del medi local i comunitari.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’empresa municipal CEMEF s’estan destinant recursos tècnics i de personal per a poder dur a terme aquesta proposta social.

El projecte s’està desenvolupant des d’aquest mes de juny i per a açò, serà necessari crear una proposta que aglutine agents socials i econòmics on es generen espais de participació i enteniment, formació i assessorament per a construir junts una alternativa que genere riquesa real per a Burjassot.