Burjassot Ciutat Educadora

Burjassot Ciudad Educadora

De què es tracta?

El Pla “Burjassot Ciutat Educadora” té com a finalitat la creació d’iniciatives per al desenvolupament d’una educació integral i permanent, sota objectiu constant d’aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida de la ciutadania de Burjassot. Prestant especial atenció a la necessitat de promoure la convivència escolar, en pro de la no violència i la creació dels primers passos per a desenvolupar una cultura de pau en el context educatiu de Burjassot.

Aquest pla ha facilitat que l’Ajuntament de Burjassot signe la Carta de Ciutats Educadores, com a requisit per a formar part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), associació que és l’encarregada de coordinar el moviment internacional de Ciutats Educadores, que actualment compta amb 472 ciutats, en 36 països diferents.

Principis

Burjassot com a Ciutat educadora aposta pel desenvolupament de tots aquests principis:

  1. Desenvolupar el dret fonamental de totes les persones a l’educació, a través de l’educació al llarg de la vida.
  2. Promoure l’educació en la diversitat, per a combatre qualsevol forma de discriminació.
  3. Fomentar el diàleg entre generacions com a fórmula de convivència pacífica i de desenvolupament de les respectives capacitats i valors.
  4. Incloure les modalitats d’educació formal, no formal i informal, les diverses fonts d’informació i manifestacions culturals, així com la necessitat d’avaluar la seua eficàcia.
  5. Posar de manifest que els responsables municipals deuen disposar d’informació precisa sobre les necessitats de la ciutadania, que els permeta formular polítiques concretes.

En síntesi, aquesta iniciativa pretén avançar cap a una ciutat de Burjassot cada vegada més educadora –és a dir, més igualitària, solidària, vaig pasturarfica, inclusiva i participativa– és, sens dubte, una aposta de futur cap a la qual cal dirigir-se. El recorregut d’aquest camí ha de ser efectuat conjuntament pel govern local i la societat civil.