Burjassot comptarà amb 206 nous arbres i 937 nous arbustos als seus carrers i espais oberts

3 octubre 2019|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Transició Ecològica, dirigida de manera directa per l’alcalde del municipi, Rafa García, durà a terme la revegetació de formacions vegetals en diferents punts del municipi. Aquesta acció es va a dur a terme després d’un treball minuciós per part de l’Oficina de Sostenibilitat Local, encarregada de detectar aquells espais en els quals s’han d’equilibrar o restaurar els elements naturals.

La plantació preveu un total de 1.143 exemplars compresos per 206 exemplars d’arbres i 937 d’arbustos i es contemplen diverses fases. La primera plantació, que s’ha iniciat aquesta mateixa setmana, es realitzarà en la Plaça de la Concòrdia i els carrers Pi i Margall i Colón. En la Concòrdia ja s’ha realitzat la preinstal·lació de la nova infraestructura de reg que seran inundadors i degotejos enterrats. Per part seua, al carrer Colón es revisarà el reg, i se substituiran els cércols de degoteig per uns altres per a cobrir un major espai després de l’ampliació dels escocells que es va fer en la zona.

Aquesta nova acció de revegetació s’ha centrat en localitzar les deficiències en arbratge urbà d’alineació en escocells i en parcs i jardins oberts. En realitzar aquesta localització, s’han detectat 95 escocells buits o que tenen un arbre mort i algunes zones verdes on s’ha experimentat una pèrdua de vegetació important i, per tant, és més necessari actuar com són la Plaça de la Concòrdia o la Plaça de les Palmeres.

En tots els casos, la revegetació començarà amb la retirada del tocó o l’arbre mort, la revisió de la instal·lació de reg per a garantir un correcte proveïment d’aigua a les noves plantacions i la plantació dels nous exemplars.

La selecció d’espècies s’ha realitzat, sempre que ha sigut possible, seguint escrupolosament tots els criteris marcats per a la jardineria sostenible que permetran reduir el consum de recursos i les tasques de manteniment.

Així, les espècies triades, que s’aniran situant en el moment més adequat de l’any, són autòctones i ben adaptades a les condicions climàtiques de Burjassot. Això redueix el consum d’aigua i poroductes fitosanitaris ja que són espècies que suporten la sequera estival i no solen tindre malalties. Així mateix, els sistemes de reg seran els més efectius i els que millor optimitzen l’ús d’aigua.

S’incrementarà també presència de plantes arbustives en parcs i jardins; plantes que afavoreixen l’increment de la biodiversitat, la reducció de l’evapotranspiració i millora les condicions generals de l’entorn.