Burjassot comptarà amb set grans àrees i l’alcalde gestionarà l’àrea d’Igualtat, Transició Ecològica, Agenda 2030 i Policia Local

28 juny 2023|Burjassot

Pleno 23-06-2023

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, ha dut a terme l’organització del seu Equip de Govern, amb un esperit continuista i buscant la millor gestió possible per a l’Ajuntament a través de les regidores i els regidors del grup municipal socialista. “Tots els companys i companyes i jo mateix treballarem per a dur a terme la millor gestió de la nostra ciutat, perquè estem davant els millors anys de Burjassot. El seu futur és immillorable, i la nostra gestió així ho ratificarà”, ha apuntat Rafa García.

Set són les grans àrees que conformen el govern municipal. Rafa García portarà la responsabilitat de l’àrea d’Igualtat, Feminisme, Transició Ecològica, Agenda 2030 i Comunicació, assumint també les responsabilitats en aquesta legislatura de les regidories de Policia Local i Protecció Civil.

Per a l’alcalde, “tant la igualtat, com a eix vertebrador de tota la gestió municipal, com la seguretat del municipi, l’Agenda 2030 i la transició ecològica són objectius prioritaris de la nostra gestió, i per això vull que siguen responsabilitat meua, directamente, quant a gestió i responsabilitat es refereix”.

Rosa Coca serà la responsable de l’àrea de Governació, Transparència, Atenció Ciutadana i Seguretat, i s’estrena en la responsabilitat d’àrea. Urbanisme i Infraestructures i Mobilitat Urbana, serà responsabilitat de Francisco Manuel Aragó, qui repeteix en l’assignació. Aquesta àrea compta des d’ara amb mobilitat urbana per a poder analitzar i gestionar totes les noves realitats del transport personal i urbà que emergeixen i que s’estan convertint en una realitat molt important de la nostra societat actual.

Hisenda, Desenvolupament Comercial, Ocupació i Patrimoni passa a ser gestionada per Yolanda Andrés, qui també s’estrena en aquesta àrea. Benestar Social i Atenció a la Infància serà gestionada per Juan Gabriel Sánchez, nou en aquesta àrea de gestió. Joventut, Educació, Cultura i Turisme serà gestionada per Estefanía Ballesteros, la qual repeteix àrea, i Serveis Municipals i Brigada d’Obres per Manuel Perez Menero, qui també repeteix àrea.

Dins de les delegacions específiques de regidories, l’esquema es repeteix respecte al de fa quatre any, amb algunes excepcions. Les ja esmentades de Policia local i Protecció Civil que portarà directament l’alcalde, Rafa García; Manuela Carrero passa a gestionar la regidoria de Serveis Socials; Estefanía Ballesteros passa a gestionar les regidories de Promoció del Valencià, Medi Ambient, Agenda 2023 i Transició Ecològica; Juan Manuel Hernando passa a gestionar l’Oficina del Consumidor i Yolanda Andrés serà la regidora delegada d’Igualtat i gestionarà la Potestat Sancionadora d’Infraccions. Així mateix, es creenles Regidories d’Atenció al Ciutadà, Cooperació i Desenvolupament i Diversitat Sexual, que les dirigirà Isabel María Mora, i Prevenció Laboral i Mobilitat Urbana que seran responsabilitat de Juan Manuel Hernando. La resta de delegacions de regidories es mantenen com en l’anterior legislatura.

El portaveu municipal serà Francisco Manuel Aragó i la suplent, Yolanda Andrés.