Burjassot duu a terme un tractament de desinfecció i desratització en els parcs públics

22 setembre 2015|Burjassot

La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Lozano, ha iniciat un procés d’actuació en tots els parcs públics de Burjassot, a fi de mantenir-los lliures de rosegadors i possibles plagues d’insectes. Així, en coordinació amb la Brigada Municipal d’Obres i una empresa especialitzada, s’ha iniciat un tractament exhaustiu de desratització i desinsectació en tots els parcs de titularitat municipal.

Les faenes van començar el passat 14 de setembre, amb l’actuació en el Parc Vicente Ferrer, mentre que el dijous 17 de setembre, es va estar treballant en les dues fases del Parc de la Granja. La setmana vinent s’actuarà en el Parc 8 de març i les tasques inclouran també el jardí situat en el Centre Social Vila del Pilar. També s’actuarà sobre el Parc de L’Eixereta i el Parc del Mirador.

Un dia abans a l’actuació en cada parc, la Brigada d’Obres anuncia, mitjançant un cartell informatiu, que la zona romandrà tancada durant la jornada de treball, des de primera hora del matí. Així mateix, es recomana els ciutadans que viuen per les zones que limiten amb els parcs que, durant les hores de treball, mantinguen tancades, en la mesura del possible, les balconades i finestres per evitar males olors i sorolls.