Burjassot impulsa la creació de l’Agència Municipal per a la Promoció de la Cultura de Pau i la Prevenció de la Violència Escolar

18 maig 2017|Burjassot

cultura de paz

Amb l’objectiu de seguir potenciant la convivència escolar, la cultura de Pau i la No Violència, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria d’Educació, gestionada per la regidora Laura Espinosa Pérez, impulsa de forma innovadora la creació de l’Agència Municipal per a la promoció de la Cultura de Pau i la Prevenció de la Violència escolar (ACPV), sent conscient que l’educació compleix un important paper en aquest àmbit. D’aquesta manera, Burjassot es converteix en ciutat capdavantera en l’impuls de polítiques municipals per a la promoció de la Cultura de Pau, atès que aquesta iniciativa municipal és pionera a nivell estatal, en aquesta matèria.

L’Agència (ACPV) té, com a objectiu general, crear un Pla d’intervenció municipal, sistèmic i flexible, que serà dissenyat a través d’un diagnòstic participatiu i que cercarà proporcionar els instruments necessaris per a fomentar la convivència i la cultura de pau, així com la prevenció de la violència en l’àmbit educatiu a Burjassot. També pretendrà coordinar i ordenar de manera eficient i eficaç els recursos locals en matèria de convivència i gestió de conflictes, així com potenciar la gestió dialogada i positiva dels conflictes educatius en la ciutat de Burjassot. La creació de l’Agència (ACPV) es desenvoluparà a través d’un procés de licitació on professionals experts en l’àmbit podran optar a gestionar-la.

La Cultura de Pau és un concepte molt més ampli que la simple absència de violència. Es defineix com un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida (Assemblea General de Nacions Unides, 1999), orientats a aconseguir metes en diferents àmbits d’intervenció: cultura de pau a través de l’educació; desenvolupament econòmic i social sostenible; respecte de tots els drets humans; igualtat entre homes i dones, participació democràtica; comprensió, tolerància i solidaritat; comunicació participativa i lliure circulació d’informació i coneixements així com pau i seguretat internacionals.