L’app Burjassot Info interactua amb els veïns del municipi i ja ha recollit més de 3.000 incidències

5 juny 2018|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot posava en marxa, fa just dos anys, una nova eina municipal gratuïta per a facilitar la participació ciutadana en el dia a dia del municipi: l’aplicació Burjassot Info. Una eina que permet els ciutadans i les ciutadans del municipi estar informats, opinar, avisar d’incidències i estar en contacte directe amb el Consistori.

La interacció de les veïnes i els veïns del municipi amb el Consistori ha sigut constant al llarg d’aquests dos anys de vida i, les dades de l’aplicació ho demostren: s’han registrat més de 3.000 incidències i prop de 200 suggeriments que s’han realitzat al Consistori. A més, a través de l’app, en la secció de notícies i agenda, la ciutadania està informada, en temps real, de tot allò que succeeix en el municipi i també rep alertes que li indiquen els actes més destacats que succeiran en la setmana o, entre altres activitats, la cartellera del cinema del cap de setmana.

En referència a les incidències, les més nombroses al llarg d’aquests anys, amb 1.467 avisos, han sigut les relacionades amb els mobles i trastos vells que s’abandonen en la via pública. Aquesta tendència ha disminuït de manera considerable en l’últim any gràcies a la posada en funcionament per part de l’Ajuntament del nou servei de recollida de trastos. Bona prova d’això és que, d’una mitjana de 80 incidències per mes, relacionades amb mobles i trastos, s’ha passat a a penes 25, un símptoma més que el servei està funcionant molt bé en el municipi.

D’igual manera, destaquen també les incidències enviades en relació amb l’estat dels carrers del municipi, 495, les de parcs i jardins, amb 250 incidències i les d’enllumenat, amb 165 incidències.

L’app s’ha anat implementant a poc a poc i ara també es poden consultar també els comerços que hi ha al municipi i el registre d’associacions municipals, informació pública i de molt fàcil accés des dels seus telèfons mòbils. A més, una vegada donat d’alta en l’aplicació, l’usuari d’aquesta pot consultar també, en el seu perfil, els telèfons d’interés, les farmàcies de guàrdia i gestionar els seus propis avisos.

Burjassot Info pot descarregar-se gratuïtament des de Google Play i des de l’Apple Stpore.