Burjassot inicia l’ampliació de l’obra d’emergència del mur de les Sitges i l’Embarronat dret

8 gener 2020|Burjassot

Obras Los Silos

L’Ajuntament de Burjassot ha iniciat hui les obres d’emergència que suposen l’ampliació de l’obra ja realitzada en el mur nord-est del Pati de les Sitges després de l’ensulsiada patida el passat 18 de setembre de 2018. Aquestes obres afecten aproximadament dotze metres de llenç que recauen just davall de l’edifici de l’Embarronat dret i que no es van realitzar en l’anterior projecte al no veure’s afectat pel succés. Realitzada l’obra d’emergència anterior, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha considerat que s’ha de dur a terme aquesta ampliació en veure’s afectada aquesta paret també per la rebaixada del terreny realitzat en els anys 30 i que va descalçar el mur en tota la seua longitud, provocant la inestabilitat d’aquest.

Després de l’estudi de l’afectació, l’Ajuntament de Burjassot ha obtingut de la Diputació de València una subvenció de 130.000 euros que permetrà assumir aquestes obres d’ampliació, i que a més comporten la consolidació de l’Embarronat dret i la preservació de les pintures interiors de l’edifici.

En concret, les obres que es realitzaran són les següents. Extensió del tascó de formigó fins a l’extrem de l’Embarronat incloent totes les partides i materials emprats en l’anterior declaració d’emergència. És a dir, des dels micropilots per a contrarestar un empenyiment fins a l’acabat ceràmic realitzat. Preservació de les pintures murals mitjançant la protecció prèvia de les pintures amb paper japonés i resina acrílica i el reforç amb una segona gasa de cotó i la intervenció d’estabilització dels tancaments nord-est i nord-oest de l’immoble magatzem i Embarronat dret, mitjançant bandes de fibra de carboni. Inclou també la substitució de les teules en la coberta de l’immoble.

Amb aquestes obres, es consolida l’edifici i es controlen els possibles riscos que poguera patir, sent aquest un primer pas en els treballs en aquest espai, a l’espera de poder dur a terme la restauració total del conjunt monumental del Pati de les Sitges. Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “continuem fent passos per a poder consolidar la situació del Pati de les Sitges, i continuarem buscant les solucions que ens permeten, entre tots, arribar a una rehabilitació total del conjunt monumental. Cal conjuminar esforços i continuar treballant per a posar en valor el Pati de les Sitges, patrimoni de tots les valencianes i valencians”.

Apunta l’alcalde “l’agraïment en la celeritat dels tràmits tant de l’Ajuntament de València, que ha autoritzat l’execució d’aquestes obres d’emergència, com de Direcció General de Patrimoni, i per descomptat, de la Diputació de València per la seua ajuda i suport”.