Burjassot llança un concurs dirigit a xiquets i adolescents perquè el Consell d’Infància i Adolescència tinga el seu logotip

6 octubre 2020|Burjassot

logo niños

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Protecció i Drets de la Infància, dirigida per Yolanda Andrés, convida a la població infantil i als adolescents del municipi al fet que participen en la creació del logotip que serà la imatge representativa del Consell d’Infància i Adolescència del municipi (Cia- Burjassot).

Per a això, la regidoria ha llançat un concurs de disseny en el qual pot participar la població infantil i adolescent del municipi amb edat compresa entre els 6 i els 17 anys. Complint les bases del concurs i emplenant el formulari d’inscripció, els treballs de disseny es podran enviar fins al 31 d’octubre per correu electrònic a cia@ayto-burjassot.es posant en l’assumpte “Concurs logo”. Ha d’adjuntar-se també el citat formulari. Tant les bases com el formulari poden consultar-se en el Portal de Transparència Municipal.

Els treballs que es presenten al concurs consistiran en un logotip integral, amb símbol i denominació, tenint en compte que l’objectiu és el de la seua utilització com a distintiu d’un òrgan municipal. Així, el disseny haurà de ser original i inèdit i els participants hauran de certificar, en el formulari d’inscripció, que el logotip és fruit de la seua creativitat personal, que és el seu propi treball i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones.

S’aconsella la utilització de colors que siguen fàcilment traslladables a l’escala de grises i, en relació al format de lliurament, haurà de ser en arxiu BMP, GIF, JPG o TIFF i tindre una resolució mínima de 200×200 píxels. El tema serà lliure i, preferentment, haurà de tindre’s en compte la seua aplicació en el sector o àmbit de la infància i adolescència. S’exclouran tots aquells logotips que tinguen connotacions sexistes, xenòfobes, racistes o ofensives contra persones o institucions. Els participants hauran de guardar còpies del material enviat i, una vegada realitzat l’enviament, no es podrà retirar la proposta de logotip.

El jurat estarà compost per quatre persones relacionades amb la cultura, el disseny i les arts plàstiques, el seu veredicte serà inapel·lable i es podrà reservar el dret de declarar el reconeixement desert. La notificació al guanyador es realitzarà via correu electrònic i el seu nom es donarà a conéixer a partir del 10 de novembre en la web municipal, www.burjassot.org. El guanyador rebrà un reconeixement públic en forma d’estructura de metacrilat que se situarà al Parc de la Granja.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases i de la decisió del jurat. Les bases i el formulari d’inscripció, com s’ha assenyalat, poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.