Burjassot incrementa un 50% les seues ajudes al transport públic 2021 per a estudiants (SOL·LICITUDS DEL 15 D’ABRIL AL 12 DE MAIG)

9 abril 2021|Burjassot

ayudas transporte público

Els estudiants empadronats a Burjassot i que cursen els seus estudis reglats fora del municipi, ja poden consultar en el Portal de Transparència del Consistori l’anunci de la Convocatòria d’ajudes al transport públic per a l’any 2021. Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants nascuts durant el període 1995/2004.

Les ajudes, que enguany s’han incrementat en un 50% respecte a la convocatòria del passat any, s’han llançat des de l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Estefanía Ballesteros, podran sol·licitar-se durant 20 dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), és a dir, del 15 d’abril al 12 de maig i cada sol·licitant rebrà un màxim de 100€.

“L’objectiu d’aquestes ajudes és poder, en la mesura de les nostres possibilitats, esplaiar les economies familiars”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “ja que sabem que és una despesa important per a les llars el fer front a l’educació dels joves i, ajudant-los amb les seues despeses de transport, podran veure com la despesa en els desplaçaments es veu reduïda. El nostre compromís amb la ciutadania i amb els nostres joves ens ha portat a augmentar, en un 50%, respecte a la convocatòria del passat any, l’assignació d’aquestes ajudes, amb el que esperem arribar a un major nombre d’estudiants “.

Podran ser beneficiaris de les ajudes els joves estudiants empadronats a Burjassot nascuts durant el període 1995/2004, que estiguen al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, que cursen formació professional de grau mitjà i/o superior, Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada, formació professional bàsica, ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors i estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

La presentació de les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President i sempre que es complisquen els requisits estipulats en les bases s’haurà de realitzar per mitjans electrònics, per Registre d’Entrada, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org. En el cas de menors d’edat, la sol·licitud d’ajuda es presentarà pel pare, mare o representant legal de l’alumne i/alumna. A la sol·licitud caldrà adjuntar també la documentació requerida en les bases.

Una vegada publicada la convocatòria en el BOP, en el propi Portal de Transparència de la web de l’Ajuntament es podran consultar també els diferents annexos que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud.

En el cas de no disposar de mitjans d’accés telemàtic per a poder presentar les sol·licituds, aquestes es podran presentar de manera presencial en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura, sempre amb cita prèvia, que es podrà sol·licitar ACÍ.