Burjassot participa en la jornada de debat “Escolarització primerenca i èxit escolar en la població gitana”

27 novembre 2017|Burjassot

Jornadas Absentismo
Jornadas Absentismo

El Programa Municipal d’Absentisme Escolar de l’Ajuntament de Burjassot (PMAE) juntament amb l’IES Federica Montseny del municipi han participar aquests dies en la jornada de debat “Escolarització primerenca i èxit escolar en la població gitana”, celebrada a Alacant. L’acte ha sigut organitzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Consell Estatal del Poble Gitano i la Generalitat Valenciana, des de Vicepresidència i des de la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives. La jornada ha comptat també amb la col·laboració de Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, l’Ajuntament d’Alacant i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

En el cas de la participació de Burjassot, s’ha presentat, en la Taula d’accions i programes per a prevenir i reduir l’abandó escolar, el projecte que es ve desenvolupant conjuntament entre l’IES Federica Montseny, el Col·legi Fernando de los Ríos, el PMAE, el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i el Gabinet Psicopedagògic Municipal i que ha comptat amb el suport de la Federació Maranatha, Federació d’Associacions Gitanes.

En aquest cas, es tracta d’un projecte destinat a alumnat procedent del CEIP Fernando de los Ríos amb l’objectiu de potenciar l’èxit de l’alumnat que promociona de primària a secundària i amb el qual s’estan obtenint resultats molt positius, gràcies també a la col·laboració i implicació de les famílies. Es tracta d’un treball realitzat amb l’IES per part dels tècnics de l’àrea socioeducativa de l’Ajuntament de Burjassot, en el Díaz Pintado.

Per a l’èxit del treball, que suposa la reducció de l’absentisme escolar, de l’abandó escolar, la millora del clima de convivència del centre, l’increment de l’alumnat que promociona als cursos superiors de l’ESO, l’increment de l’alumnat que accedeix a formació professional i l’augment de l’alumnat amb possibilitats d’obtenir la titulació, ha sigut indispensable el treball en xarxa i la cooperació des de totes les parts implicades.