Burjassot realitza diferents millores a les seues Escoles Infantils Municipals

22 maig 2020|Burjassot

Escuelas Infantiles

Amb l’objectiu que estiga tot llest per al gaudi dels més menuts de la casa a l’inici del nou curs escolar, sempre que la situació de crisi sanitària permeta el retorn a les aules, l’Ajuntament de Burjassot està duent a terme diferents millores a les seues Escoles Infantils Municipals. Aquestes millores s’estan realitzant gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de València, emmarcada dins del Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals 2018.

Així, en el cas de l’Escola Infantil 613 (Llumenetes I) es procedirà a realitzar diferents actuacions amb l’objectiu de dotar de major seguretat a l’edifici. En la planta baixa, es canviarà el sentit d’obertura de la porta del menjador, s’instal·laran detectors de fuga de gas i electrovàlvula que, en el cas de fuga, realitzaria de manera automàtica la desconnexió de la instal·lació del gas en la cuina i s’instal·larà també un sistema d’extinció d’incendis automàtic en la campana extractora, entre altres millores.

D’altra banda, en la planta primera de l’escola s’habilitarà un despatx per a la direcció del centre i s’executarà un vestíbul d’independència amb portes ignífugues. A tot això se suma que també s’adequarà la instal·lació elèctrica i la senyalística del centre i es realitzarà la instal·lació d’aire condicionat a les aules i en diferents despatxos.

En el cas de l’Escola Infantil Municipal d’Isabel La Catòlica (Llumenetes II), s’ha previst la millora en la zona del pati exterior, millorant la seua seguretat, donar solució a diferents problemes de filtracions, substituir el paviment afectat per les mateixes i la millora de les instal·lacions docents.

En aquest centre, també es procedirà a la substitució de l’actual arener per un paviment de cautxú de seguretat i s’instal·larà una coberta en l’accés exterior en el cas del propi pati exterior; s’instal·laran protectors de pilars a l’interior de l’edifici i, com s’ha assenyalat, se substituirà el paviment danyat per les filtracions d’aigua, duent a terme diferents accions de millora després de substituir la baixant perforada. També s’instal·laran elements per a la millora de l’activitat docent.

En tots dos casos, les obres de millora es realitzaran per a l’adaptació de tots dos centres en matèria de seguretat i confort per als seus xicotets usuaris i per al personal docent i directiu que, dia a dia, donen el millor servei a les Escoles Infantils.