Burjassot realitzarà una comunicació en la I Jornada Internacional “XarxaSalut”

8 juliol 2022|Burjassot

JORNADA INTERNACIONAL XARXASALUT

Dilluns que ve 18 de juliol, tindrà lloc a València la celebració de la I Jornada Internacional de XarxaSalud (Municipis per a la Salut de la Comunitat Valenciana), que porta per títol “Salutogènesi. Generant salut des dels nostres municipis”. El simposi pretén ser un espai de reflexió i posada en comú de coneixements i experiències dels municipis en col·laboració amb l’associacionisme local i la ciutadania per a promoure la salut i reduir les desigualtats. Així mateix, es compartiran coneixements sobre la salutogènesi en la pràctica diària en diferents entorns.

El cas és que Burjassot, municipi membre de XarxaSalut, serà present en aquesta jornada ja que l’Equip Tècnic del Programa Municipal de Salut de Burjassot ha sigut seleccionat per a participar exposant una comunicació sobre les bones pràctiques dutes a terme, l’any 2021, en el marc del Programa Envelliment Actiu i Salut Juvenil en el Barri de les 613 Vivendes.

El programa esmentat naix en el context de la promoció de la salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat i se situa en el Barri de les 613 Vivendes, inclòs en el decret de Barris d’Acció Preferent. El programa és coherent amb l’objectiu de millorar la salut de les persones del Barri sobre la base de principis fonamentals d’equitat, sostenibilitat, solidaritat i resposta a nous reptes i el projecte s’ha fonamentat en l’impuls de mesures d’envelliment actiu, entés en la triple dimensió psicològica, física i social, així com en la dinamització de l’activitat física i l’oci saludable entre joves del Barri.

El programa d’Envelliment Actiu i Salut Juvenil es va desenvolupar al llarg de l’últim trimestre de 2021, en les instal·lacions del centre Socioeducatiu Díaz-Pintado, situat en el propi Barri de les 613 Vivendes. La part de l’envelliment actiu ha estat dirigit a 25 veïns i veïnes residents en el Barri, amb una mitjana d’edat de 75 anys i amb diferents nivells de deterioració cognitiva i l’objectiu general de la intervenció ha sigut afavorir l’envelliment actiu a través d’activitats que estimulen les diferents funcions cognitives, l’activitat física i dinàmiques que fomenten la participació social.

Per part seua, l’apartat de Salut Juvenil a través de l’activitat física ha estat dirigit a 25 persones joves del Barri, entre els 16 i els 35 anys, predominant les dones. En la seua majoria, es tractava de persones que es trobaven en situació de precarietat, tant educativa com laboral, i en risc d’exclusió social. L’objectiu general del programa ha sigut conéixer, utilitzar i valorar el seu cos i el moviment com a mitjà d’exploració, descobriment i gaudi de les seues possibilitats motrius, de relació amb les altres persones i com a recurs per a organitzar el seu temps lliure, facilitant un espai d’oci saludable.

La comunicació de l’Equip Tècnic del Programa Municipal de Salut servirà per a explicar a fons el programa dut a terme a Burjassot a la resta de municipis i entitats participants en la Jornada, amb l’explicació de l’anàlisi prèvia de la situació, els seus objectius, les intervencions, així com l’avaluació i les conclusions finals del projecte. Servirà també per a escoltar altres realitats i per a prendre nota de projectes interessants realitzats en altres municipis orientats a la promoció de la salut de la ciutadania, des del punt de vista municipal.