Burjassot substitueix 2500 metres de cable de la seua Xarxa Wifi

15 novembre 2019|Burjassot

antena wifi

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Governació dirigida per Juan Gabriel Sánchez, des de la qual es gestiona l’àrea de modernització municipal, està duent a terme la substitució de 2500 metres de cable de la seua Xarxa Wifi en diferents punts del municipi.

El nou cablejat està proveït d’un armat anti rosegadors i compleix amb totes les normatives europees en matèria de riscos d’incendi, explosió, emissió de gasos tòxics i lliure d’halògens.

Els treballs de canvi del cablejat s’estan duent a terme en la via pública. Concretament es veuran afectades els carrers Mariana Pineda, Pintor Goya i Bautista Riera, Cristóbal Sorní, Fernando Martí, Maestro Giner i Guillem de Castro. Les vies afectades podran tindre talls puntuals del servei wifi a més de veure’s afectades per xicotetes restriccions de trànsit rodat; restriccions i talls que duraran el temps indispensable per a realitzar el canvi del cablejat.

Aquesta millora en la xarxa wifi municipal s’està realitzant després de detectar que el cablejat actual es troba afectat en diversos punts i que hi ha hagut petites caigudes de tensió en alguns dispositius de la Xarxa, les quals suposen que les antenes situades en aqueixos punts no puguen funcionar.

Amb el canvi del cablejat s’augmentarà la cobertura i la qualitat de la connexió d’aquesta, amb el consegüent benefici per a les veïnes i els veïns de Burjassot.