Burjassot ja compta amb el seu Pla d’Acció Comercial

14 abril 2023|Burjassot

Comercio

La setmana passada es donava compte al Ple de l’Ajuntament de Burjassot del Pla d’Acció Comercial (PAC), l’eina a través de la qual es marcaran les línies per a impulsar, modernitzar, revitalitzar i dinamitzar el teixit comercial, comerç, serveis i hostaleria, del municipi, des d’una perspectiva innovadora, sostenible i de respecte a l’entorn.

Després de la realització del diagnòstic, en el qual es va procedir a la realització d’enquestes tant als comerços i serveis de Burjassot com a la ciutadania i als universitaris que viuen a Burjassot o bé cursen els seus estudis en el municipi, s’ha creat el PAC en el qual es recullen els punts forts dels comerços i serveis de Burjassot i aquells que es milloraran gràcies a aquesta gran eina de treball.

“És una gran eina de treball per a poder augmentar la dinamització de tot el sector comercial de la nostra ciutat, crea itineraris de treball per a adequar eixos comercials, plans de fidelització, millores d’espai, etc. Un Pla per a renovar el nostre comerç i ajudar els nostres comerciants a impulsar i modernitzar el nostre teixit comercial, sense perdre de vista la perspectiva sostenible i innovadora”, ha apuntat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Tenint com a referència de cada actuació el PAC, el desenvolupament del mateix es realitzarà a partir de diferents eixos com ara la millora de l’espai urbà, l’adequació dels eixos comercials, el reposicionament comercial, la renovació d’espais visuals o la dinamització comercial amb accions promocionares o plans de fidelització, entre altres accions.

Així mateix, es continuarà fomentant l’associacionisme, la digitalització comercial, la realització de cursos i tallers destinats a les i els comerciants…i un llarg etcètera d’accions en benefici del comerç i els serveis de Burjassot i, amb això, de la ciutadania.