Campanya de Detecció i Prevenció de Dificultats Maduratives a les Escoles Infantils Municipals

9 novembre 2021|Burjassot

Escuelas Infantiles Municipales

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Educació dirigida per Manuela Carrero, posarà en marxa la Campanya Municipal de Detecció i Prevenció de Dificultats maduratives en el desenvolupament dels xiquets i xiquetes de 2 i 3 anys, que es duu a terme tots els anys, amb l’objectiu de detectar i previndre dificultats en el desenvolupament maduratiu dels menors d’aquestes edats. Mitjançant aquesta campanya, es poden planificar aquells recursos educatius que es fan necessaris per a facilitar la inclusió educativa de tots els xiquets/es escolaritzats en el municipi i assessorar les famílies per a l’adquisició d’hàbits necessaris amb els quals poder afrontar els reptes de la nova etapa educativa.

Aquesta iniciativa va dirigida a les famílies amb xiquets o xiquetes nascuts en 2019, empadronats a Burjassot i escolaritzats a les Escoles Infantils Municipals, els quals inicien la seua escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil, durant el curs escolar 2021-2022. La participació de les famílies és voluntària i requereix l’autorització prèvia dels pares, les mares o els tutors legals dels menors.

ACCEDEIX Al VÍDEO

Les accions que inclou aquesta campanya de detecció i prevenció de dificultats maduratives contenen diferents fases que van des de l’emplenament per part de l’Escola Infantil d’una escala d’observació del desenvolupament infantil per a detectar indicadors de dificultat en el desenvolupament, la realització d’una avaluació psicopedagògica completa d’aquells alumnes/as que mostren alguna dificultat i determinar les necessitats educatives del menor o, fins i tot, planificar les necessitats de suport requerit, atenent sempre a principis d’inclusió educativa. En els casos en els quals es detecten desajustaments afectius o dificultats en la implantació d’hàbits bàsics concordes amb l’edat, es realitzaran tallers de treball amb les famílies que inclouran metodologies didàctiques i participatives.