CEMEF ha gestionat les ajudes concedides per LABORA a 18 emprenedors i emprenedores de Burjassot

27 juliol 2022|Burjassot

CEMEF

L’Àrea de Promoció Econòmica de CEMEF SLU, l’empresa pública municipal de l’Ajuntament de Burjassot, ha sigut l’encarregada en el municipi, un any més, de gestionar amb els seus plans de viabilitat, les ajudes concedides per LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) i dels fons NEXT Generation als nous emprenedors i emprenedores que es van constituir com a treballadors/as autònoms/as en el període comprés des de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de juny de 2022.

Un total de 18 emprenedors i emprenedores han utilitzat el servei que ofereix CEMEF SLU dins del Mapa d’Entitats, des d’el mes de gener passat, quan es va publicar la subvenció, fins al tancament de termini, el 30 de juny i tots i totes han complit les seues expectatives.

Promoció Econòmica és la gestora del punt PAE i l’encarregada de realitzar els plans de viabilitat ja que pertany al Mapa d’Entitats i Serveis a l’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana. És el cinqué any que CEMEF SLU presta aquest servei. Aquest Mapa situa el conjunt d’entitats i serveis que, principalment en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, donen suport a l’emprenedoria innovadora a través de tota la “cadena de valor”, abastant serveis que van des de la motivació i creació de vocacions empresarials, fins a la innovació, la internacionalització i/o el ràpid creixement empresarial.

El servei ofereix l’estudi i suport per al desenvolupament de Plans de Viabilitat, bé per a si mateixos en el marc del desenvolupament de la idea empresarial, bé per a tramitar la sol·licitud de foment de l’ocupació autònoma de LABORA. Cadascuna de les ajudes sol·licitades oscil·la entre els 2.000 i els 5.000 euros depenent de les característiques de l’emprenedor/a i de la seua idea empresarial. En aquest exercici la quantitat que ha gestionat l’Àrea de Promoció Econòmica, a través dels seus tècnics, ha sigut de 60.000€.