Comença el termini per a prorrogar la cessió de parcel·les dels Horts Socials de Burjassot

29 novembre 2019|Burjassot

Huertos

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria de Transició Ecològica que dirigeix l’Alcalde, Rafa García, i a través de l’Oficina de Sostenibilitat ha anunciat que totes les parcel·les dels Horts Socials finalitzen el termini de cessió al desembre de 2019 i que els seus usuaris i usuàries hauran de sol·licitar la pròrroga anual, tal com es recull en el Reglament d’Ús i Cessió dels Horts Socials.

Així, les persones, associacions i entitats que desitgen prorrogar la cessió de les seues parcel·les, han de realitzar la sol·licitud pertinent entre el 2 i el 23 de desembre. Totes les persones interessades a sol·licitar la pròrroga d’ús i aprofitament de la parcel·la haurà de presentar, per Registre d’Entrada a l’Ajuntament, ja siga presencial o telemàticament, la declaració responsable per a aquest tràmit.

Per part seua, les associacions hauran de declarar la continuïtat de l’activitat i les finalitats que van motivar la concessió, mitjançant la presentació de la declaració responsable, així com l’acta de l’assemblea en la qual conste l’adopció de l’acord de continuïtat amb el projecte. La no presentació de la documentació requerida en el termini indicat, implicarà la baixa en la cessió de l’ús de les parcel·les dels Horts Socials.