Comença a Burjassot el programa ‘T’Avalem Noves Oportunitats’ del qual es beneficiaran deu alumnes-treballadors

3 gener 2022|Burjassot

Inicio Programa T'Avalem Noves Oportunitats

L’Ajuntament de Burjassot va donar per començat, el passat 30 de desembre de 2021, el programa “T’Avalem Noves Oportunitats”, per al desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació “Garantia Juvenil”. Es tracta d’un nou projecte de formació en alternança amb l’ocupació, impulsat per la Generalitat Valenciana, des de LABORA, a la concessió de la qual ha accedit el Consistori, l’objectiu del qual és el desenvolupament d’actuacions de conservació, revitalització i enjardinament dels parcs i zones verdes escolars de Burjassot.

A l’inici d’aquest taller, que ha tingut lloc en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, han acudit l’alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb la regidora d’Educació, Manuela Carrero i la regidora de Promoció d’Ocupació, Rosa Coca per a saludar a alumnes i professors.

El programa “T’Avalem Noves Oportunitats”, del qual es beneficien dotze persones, entre alumnes-treballadors i personal docent, té una duració de 12 mesos, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també està dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional dels participants, als efectes dels quals es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la duració del projecte. Els alumnes treballadors, deu en total, cursaran dos certificats de professionalitat: activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).

Els programes T’Avalem tenen com a objectiu millorar la ocupabilitat de les persones en situació de desocupació que presenten dificultats d’inserció laboral o que pertanguen a col·lectius vulnerables. D’aquesta manera es pretén dotar a les persones participants de les eines necessàries per a facilitar el seu accés al món laboral a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’obtenció d’una formació acreditada.