Condicions reguladores per a l’ampliació de les activitats d’hostaleria i restauració

4 maig 2020|Burjassot

hostelería

Respecte a les mesures previstes, en l’àmbit de l’hostaleria i restauració, l’ordre ministerial publicada en el BOE recull que, a partir de hui 4 de maig, aquestes activitats podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permés, mitjançant la possibilitat de recollida per part del client en l’establiment, sempre que es respecten determinades mesures d’higiene, prevenció i aforament.

Així i tot, aquesta ampliació de l’activitat en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració, queda subjecta a una sèrie de condicions i requisits:
– Queda prohibit el consum a l’interior dels establiments.- En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
– En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant així aglomeracions en els voltants de l’establiment.
– L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, haurà de garantir-se la deguda separació física establida o, quan això no siga possible, amb la instal·lació de taulells o mampares.
– En aquells establiments que disposen de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seua posterior recollida.
– Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.