El magatzem de la Brigada Municipal d’Obres comptarà amb un nou tancament metàl·lic

9 febrer 2021|Burjassot

Almacén Brigada Obras

Dins de les obres que es realitzaran a Burjassot, amb el Pla d’Inversions 2020/2021 de la Diputació de València, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat el projecte per al tancament metàl·lic del magatzem de material elèctric de la Brigada Municipal d’obres de Burjassot.

L’edifici que alberga la Brigada Municipal d’obres de l’Ajuntament de Burjassot disposa d’una coberta que serveix com a magatzem i, amb l’obra que es realitzarà, es procedirà al seu tancament per a dotar-la de major protecció enfront de les accions climàtiques. De la mateixa manera, es procedirà a la construcció d’un entresolat que permeta augmentar la capacitat d’emmagatzematge.

En la mateixa obra es procedirà també al cobriment d’un buit annex, de manera que no l’afecten en excés les condicions climàtiques adverses, tal com es desprén del projecte.

En referència a l’entresolat, s’ha projectat la seua construcció, amb una altura lliure en el pis inferior de dos metres i es materialitzarà amb una estructura metàl·lica d’acer i el forjat pertinent, recolzat sobre perfils angulars. Aquest forjat incorporarà un buit en la façana est per a facilitar l’accés de grans peces a la part superior i una escala per a l’accés a l’entresolat.

Quant als tancaments, es procedirà al de la façana mitjançant panells de xapa nevada d’acer precalat i es fixarà a l’estructura existent. Quant a la façana posterior de la coberta, s’ha optat per recréixer el mur mitjançant fàbrica de rajola fins a aconseguir l’actual coberta. Aquesta mesura inclou la demolició de la coronació del mur. A més, s’instal·larà una porta metàl·lica corredissa per a facilitar l’accés d’elements de gran grandària i una altra porta estàndard per a l’accés al rafal lateral.

També s’ha projectat el cobriment del xicotet magatzem, amb xapa d’acer, i un nou sistema de desguàs per al tancament del rafal annex.