L’alumnat de la tercera edició de l’ET Burjassot Agenda 2030 III inicia el seu curs

4 gener 2024|Burjassot

CEMEF

El Saló de Plens ha acollit la primera de les jornades dels Tallers d’Ocupació de l’Ajuntament de Burjassot, programes mixtos de formació i ocupació cofinançats per la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

El Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030 III”, del qual es beneficien 24 persones, entre alumnat-treballador i personal docent, té una duració de 12 mesos. Tot el període de desenvolupament del Taller d’Ocupació estarà destinat a la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

El programa es dividix en dos grups formatius. El primer grup, amb 10 alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat, activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208). El segon grup cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 d’interpretació i educació ambiental (SEAG0109).

Els treballs que realitzaran tenen com a objectiu impulsar una educació solidària, superadora de tendències a actuar en funció d’interessos particulars a curt termini; fomentar canvis d’actitud i comportaments en àrees com el consum responsable; la conservació, protecció i acostament del patrimoni natural de Burjassot; la creació i posada en marxa d’un pla de sensibilització de Desenvolupament Sostenible i la millora, rehabilitació i condicionament de zones verdes i centres educatius públics.