L’Ajuntament de Burjassot aprova diferents mocions en la sessió plenària d’octubre

6 novembre 2017|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

Les forces polítiques que componen el Ple de l’Ajuntament de Burjassot, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, han aprovat diferents mocions en la seua sessió ordinària del mes d’octubre.

Presentada per Totes amb Burjassot, el ple aprovava amb els vots a favor de PSPV-PSOE i Compromís, les abstencions de PP, Ciudadanos i EU i el vot en contra de Totes amb Burjassot una moció que sol·licita la recuperació de l’assignatura de filosofia, esmenada íntegrament pel grup municipal de Compromís. 

Presentades pel PSPV-PSOE es van aprovar dues mocions. La primera d’elles, aprovada amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, EU i Totes amb Burjassot, en contra del PP i amb l’abstenció de Ciudadanos, arreplega la modificació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). El text aprovat insta al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats “a impulsar la modificació urgent de la citada Llei per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’escolarització obligatòria de manera que cap alumne o alumna trobe limitades les seues opcions en 4º d’ESO o educació postobligatoria per la doble opció de matemàtiques existents en 3º d’ESO“. Així mateix, insta a “garantir que tot l’alumnat tinga dret a cursar formació cívica“, facilitar “l’èxit escolar i l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria” o suprimir “la possibilitat de concerts que segreguen per sexe, per no ajustar-se als principis constitucionals”. 

La segona moció presentada pels socialistes, aprovada per unanimitat de tots els grups, manifesta la voluntat del Ple “a participar i implicar-se en totes aquelles accions que s’impulsen des del Consell de la Generalitat Valenciana per a la protecció de la infància víctima de violència“. Així mateix, “participar en l’aplicació del pla estratègic de formació per a la prevenció i la detecció dels casos de maltractament en la infància i l’adolescència“, sense oblidar “donar prioritat a les campanyes de prevenció i sensibilització ciutadana relacionades amb la protecció de la infància víctima de violència, sota el marc del tractat internacional de Nacions Unides, sobre la Convenció dels Drets del Xiquet/es“. Finalment, el text també arreplega el fet de seguir “impulsant, en l’àmbit local, la creació d’un servei que facilite el seguiment i coordinació de la situació problemàtica derivada en el municipi relacionada amb la violència infantil a través de l’enfocament de la promoció de la cultura de pau“.

També per unanimitat va ser aprovada la moció presentada per Ciutadadanos per a la implantació de desfibril·ladors semiautomàtics en els llocs sensibles de Burjassot. Amb l’aprovació del text de la moció, s’acorda que l’Ajuntament de Burjassot “realitze les gestions necessàries per a sol·licitar a la Generalitat i a la Diputació de València perquè s’instal·len desfibril·ladors en punts sensibles de Burjassot, com a instal·lacions esportives, llars de jubilats, Ajuntament o altres zones que es consideren estratègiques“, a més, arreplega que l’Ajuntament “garantitze i realitze cursos de formació a través dels centres homologats als voluntaris que es presten a usar, en el cas de necessitat, aquests dispositius sanitaris, tal com estableix el decret del Consell“.

Amb els vots a favor de l’Equip de Govern, PSPV-PSOE i Compromís, EU i Totes amb Burjassot, l’abstenció de Ciutadadanos i el vot en contra del PP, es va aprovar la moció presentada per Compromís, EU i Totes amb Burjassot per a condemnar les agressions patides durant la manifestació del 9 d’Octubre a València. Des de l’Ajuntament, “volem expressar l’enèrgic rebuig als atacs contra la integritat física i moral que es van viure contra la societat civil i contra els diversos representants de les institucions valencianes, així com contra membres dels mitjans de comunicació“. D’igual manera, el text sol·licita “la dimissió immediata del Delegat de Govern, Juan Carlos Moragues, per no garantir la seguretat i el dret de manifestació” en la marxa.

El Ple també va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups a excepció del PP que va votar en contra, la moció presentada pel PSPV-PSOE, Compromís, EU i Totes amb Burjassot per un finançament i inversions justes. La moció exigeix, entre altres coses, “una reforma immediata dels sistema de finançament que establisca un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, que possibilite als valencians i a les valencianes tenir uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies“. D’igual manera, sol·licita “un repartiment de les inversions i una execució que acabe amb el dèficit inversor a la Comunitat Valenciana, que compense la insuficiència inversora en els últims anys i dedique una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional“.

Finalment, i amb els vots a favor de PSPV-PSOE, PP, Ciudadanos i en contra de Compromís, EU i Totes amb Burjassot, es va aprovar la moció presentada pel PP per a recolzar i recolzar a les forces i cossos de seguretat de l’Estat com a garants de l’estat de dret. Amb l’aprovació del text de la moció, l’Ajuntament de Burjassot manifesta “el seu suport incondicional a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seua labor de defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des de la legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l’Estat de Dret, la democràcia i la conveniència entre els espanyols“. El text també insta al conjunt de les institucions espanyoles a “utilizar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i oportunitat, tots els mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l’interès general d’Espanya, li atribueixen la Constitució i les Lleis“.