L’Ajuntament de Burjassot aprova i publica la convocatòria d’ajudes en matèria d’esports destinades a entitats i clubs esportius (SOL·LICITUDS DEL 26 DE SETEMBRE Al 21 D’OCTUBRE)

16 setembre 2020|Burjassot

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot, en la seua sessió celebrada el passat 14 de setembre, ha aprovat i publicat la convocatòria d’ajudes en matèria d’esports destinades a clubs i entitats esportives per a l’exercici 2020. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes esportius per clubs i entitats esportives en l’exercici 2020.

Per a poder optar a la subvenció, serà necessari que l’entitat duga a terme activitats per a fomentar el desenvolupament de la pràctica esportiva en el municipi de Burjassot. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els clubs i entitats esportives que complisquen els requisits assenyalats en les bases de la convocatòria i que presenten la sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President, per mitjans electrònics, per Registre d’Entrada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies comptats a partir del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Les sol·licituds es presentaran a través d’una instància genèrica degudament emplenada i acompanyada de tota la documentació requerida i detallada en les bases.

Les BASES de la convocatòria poden consultar-se en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.