L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb l’associació burjassotera Fem Salut Mental

16 octubre 2020|Burjassot

Convenio Fem Salut Mental

L’Ajuntament de Burjassot, en la figura del seu alcalde, Rafa García, i l’entitat burjassotera Fem Salut Mental, representada per la seua presidenta, Mª Ángeles Martín Mesas, han signat un conveni de col·laboració, el principal objectiu del qual és fomentar, promoure i desenvolupar programes i projectes de caràcter integral, que contribuïsquen al desenvolupament de les persones, famílies i/o col·lectius de persones amb alguna mena de diversitat funcional, i/o malaltia mental, amb la finalitat de fomentar la millora de la integració i del benestar d’aquesta població. En la signatura del conveni també ha estat present Rosa Bayarri, presidenta de la Federació de Salut Mental CV.

Amb la signatura d’aquest conveni, es regula la col·laboració de l’Ajuntament i la citada entitat, per a l’execució del projecte d’activitats destinades a l’atenció a familiars de persones amb tota mena de malalties mentals.

El Consistori es compromet a concedir una subvenció anual que, en l’exercici 2020, serà de 5.000 euros, a Fem Salut Mental mentre que l’entitat, per la seua part i en qualitat de beneficiària de la subvenció, es compromet a complir els objectius, executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

Des de Fem Salut Mental desenvolupen, entre altres accions, activitats destinades a l’atenció a familiars de persones amb tota mena de malalties mentals.