L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb l’Associació de Professionals del Centre Ocupacional Los Silos

27 octubre 2022|Burjassot

Firma convenio Asoc. Profesionales CO Los Silos

L’Ajuntament de Burjassot ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Professionals del Centre Ocupacional Los Silos. El despatx d’Alcaldia ha sigut l’escenari de la signatura (21-10-2022) protagonitzada per l’alcalde de Burjassot, Rafa García i Julián Oviedo, el director del Centre Ocupacional, tots dos acompanyats de la regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora.

L’objecte del conveni signat és regular la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot i l’esmentada entitat local, per a la correcta execució del seu projecte d’activitats destinades a persones amb alguna mena de discapacitat intel·lectual i als familiars d’aquestes, a realitzar durant els exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025.

Així, amb la signatura del document, l’Ajuntament de Burjassot s’ha compromés a concedir una subvenció per import de 16.000 € anuals a Los Silos durant la vigència del conveni i a consignar anualment en el Pressupost Municipal la quantitat indicada. Per part seua, l’Associació de Professionals del Centre Ocupacional Los Silos, en la seua qualitat de beneficiària de subvenció, es compromet a, entre altres, a complir els objectius, executar el projecte i realitzar totes les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual que formen part del Centre Ocupacional i les seues famílies.