L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb la Parròquia de Sant Joan de Ribera

16 novembre 2020|Burjassot

Convenio San Juan de Ribera

L’Ajuntament de Burjassot, en la figura del seu alcalde, Rafa García, ha signat un conveni de col·laboració amb la parròquia de Sant Joan de Ribera, representada pel seu rector, Francisco Mora Rodríguez. En la signatura també ha estat present la regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora.

L’objectiu del conveni és col·laborar amb la parròquia en les seues activitats relacionades amb el banc d’aliments que gestionen, concretament, finançant les despeses derivades del transport, distribució i repartiment dels aliments entre les persones i/o famílies de Burjassot que es troben en situació de risc social i/o vulnerabilitat social.

L’Ajuntament es compromet a concedir una subvenció anual per import de 2.000€ per a sufragar, com s’ha assenyalat, les despeses de transport i distribució d’aliments, durant quatre anualitats. Per part seua, la Parròquia es compromet a garantir el funcionament del Banc d’Aliments, la distribució i el transport dels aliments no peribles, i el repartiment a les persones i/o famílies més desfavorides de Burjassot que es troben en situació de dificultat social amb greus manques econòmiques. Així mateix, haurà de portar el control nominatiu dels beneficiaris atesos i col·laborar i coordinar-se amb el Departament Municipal de Serveis Socials del Consistori en l’atenció a les famílies i/o persones en situació de vulnerabilitat o risc social que necessiten de la provisió d’aliments.

A més, la Parròquia haurà de garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, salvaguardar la intimitat i privacitat dels usuaris del Banc d’Aliments, impulsar accions per al seu correcte funcionament, establir una xarxa estable de voluntaris i empreses col·laboradores i dedicar la subvenció concedida per l’Ajuntament de Burjassot a les finalitats contemplades en el conveni.