L’Ajuntament de Burjassot presenta el seu Protocol per a la prevenció i intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe

12 abril 2022|Burjassot

Presentación Protocolo Prevención Acoso

El Saló de Plens del Consistori ha sigut l’escenari per a la presentació al personal que forma part de la plantilla municipal del Protocol per a la prevenció i intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament de Burjassot. L’alcalde, Rafa García, qui està al capdavant de la regidoria d’Igualtat i Feminisme, juntament amb l’agent d’Igualtat, Ofelia Albero i la responsable de Recursos Humans, Mónica Aragonés, han presentat el document als treballadors i treballadores del consistori com una nova eina per a garantir la seguretat, la integritat i la dignitat de tot el personal municipal i com la continuació necessària, també en la vessant laboral, de les polítiques d’igualtat que des de l’Ajuntament es venen desenvolupant des de fa anys.

Amb l’elaboració i aprovació del Protocol presentat , ha declarat l’alcalde, “l’Ajuntament de Burjassot manifesta el seu compromís ferm de continuar amb la implementació de polítiques d’igualtat reals i efectives que garantisquen a la plantilla un entorn igualitari, segur i inclusiu, que dignifique i respecte a totes les persones, ratificar la tolerància zero enfront de tota conducta d’assetjament sexual o per raó de sexe en el si d’aquest Consistori i previndre, corregir i eliminar aquest tipus de conductes absolutament inacceptables en la nostra societat”.

El Protocol per a la prevenció i intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe ha sigut elaborat per un Comité d’Igualtat, integrat paritàriament per persones adscrites a les principals àrees de l’Ajuntament i està inclòs en el marc general de l’I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Burjassot.

Tots els treballadors i treballadores han rebut un exemplar del Protocol presentat i l’agent d’Igualtat ha explicat al personal present en la presentació del document el seu contingut, al mateix temps que s’ha insistit que es vetlarà en tot moment perquè el procediment establit en el protocol, davant un possible cas d’assetjament, siga ràpid, àgil i sempre amb la protecció de la intimitat, confidencialitat i dignitat de les persones afectades.