L’Ajuntament de Burjassot publica les bases per a l’explotació del servei de bar-cafeteria dels centres socials d’Isaac Peral, Vila del Pilar i Tierno Galván

3 novembre 2020|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat en el Portal de Transparència i en el Tauler d’anuncis, allotjat en la seua Seu Electrònica, les bases d’autorització administrativa demanial per a l’explotació del servei de bar-cafeteria dels centres socials d’Isaac Peral, Vila del Pilar i Tierno Galván.

En els tres casos, el procediment de presentació de les sol·licituds, que hauran d’estar dirigides a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Burjassot, estarà obert fins al divendres 13 de novembre. Les instàncies han de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament preferiblement de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o bé en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), en aquest segon cas, és necessari sol·licitar cita prèvia per a poder acudir al servei. A aquestes instàncies ha d’adjuntar-se la documentació que se sol·licita en les bases de l’explotació.

L’autorització administrativa demanial tindrà un termini de duració de dos anys, a comptar des de la data de formalització d’aquesta. Aquest termini es podrà prorrogar per anualitats, fins a un màxim de dos, en total quatre anys, prèvia petició de l’adjudicatari.