L’Ajuntament de Burjassot realitza la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d’administratiu/a, dos d’elles de torn lliure

24 març 2022|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

Hui, 24 de març de 2022, s’ha publicat en el DOGV l’anunci de les bases i la convocatòria que ha realitzat l’Ajuntament de Burjassot per a proveir en propietat quatre places d’administratiu/a, Escala Administració General, Subescala Administrativa, Grup/Subgrup: C/C1, mitjançant el sistema de concurs oposició. Dos d’aquestes places són de torn lliure juntament amb la formació de borsa d’ocupació i les altres dues places són de promoció interna vertical.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert des del 25 de març i fins al 26 d’abril de 2022, tots dos dies inclusivament. La presentació d’instàncies per a optar al procés selectiu ha de realitzar-se, telemàticament, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

L’accés a la consulta de les bases reguladores del procés selectiu, així com l’enllaç al pagament de les taxes pertinents i al model d’instància o les sengles publicacions de la convocatòria en el BOP i en el DOGV, a més d’altres informacions d’interés, estan disponibles en el Portal de Transparència.