L’Ajuntament de Burjassot rep la concessió del Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”

23 juliol 2021|Burjassot

Taller Empleo Agenda 2030

L’Ajuntament de Burjassot ha rebut la concessió per a promoure el Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, l’objectiu de la qual és el desenvolupament d’un projecte educatiu per a l’ocupació i la millora de zones verdes com a mesura de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Els Tallers d’Ocupació són programes mixtos de formació i ocupació cofinançats que tenen per objecte millorar la ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a les quals van dirigits. Consisteixen en la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o d’interés social que possibiliten a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procurarà la qualificació professional i afavorirà la inserció laboral futura de l’alumnat.

El Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, del qual es beneficiaran 25 persones, entre alumnes-treballadors i personal docent, té una duració de 12 mesos i per a la seua posada en marxa l’Ajuntament de Burjassot ha rebut una subvenció que ascendeix a 538.000 euros. Tot el desenvolupament del Taller d’Ocupació estarà destinat a la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

El programa es divideix en dos grups formatius. El primer grup, amb 10 alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208). El segon grup cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 d’Interpretació i educació ambiental (SEAG0109).

La selecció dels alumnes-treballadors serà precedida, en tot cas, de la tramitació d’oferta de serveis formatius pel corresponent centre ESPAI LABORA, el qual remetrà entre 3 i 5 persones candidates per lloc oferit. Finalment, el grup de treball mixt per a la selecció de participants realitzarà la selecció de l’alumnat/treballador participant en el projecte, a partir d’una sèrie de criteris i de barems que queden recollits en les BASES DE LA CONVOCATÒRIA publicades en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

D’altra banda, en el Portal de Transparència també s’han publicat les BASES per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels Tallers d’Ocupació.

Per a prendre part en el procés de selecció serà necessari que els aspirants complisquen una sèrie de requisits establits en les BASES de la convocatòria per a la selecció de l’alumnat, sent imprescindible pertànyer a qualsevol dels Estats de la Unió Europea; tindre coneixements suficients de la llengua castellana; tindre 25 anys o més i ser persones desocupades, entenent-se com a tals a les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en el centre d’ocupació ESPAI LABORA.