L’Ajuntament de Burjassot durà a terme diferents obres de millora a l’Escola d’Adults

11 febrer 2021|Burjassot

ALCALDÍA- Visita obras Escuela de Adultos febrero 2021

L’Ajuntament de Burjassot efectuarà diferents intervencions de millora en l’edifici que alberga l’Escola de Formació Bàsica de Persones Adultes (FBPA); obres que es coordinaran des de la regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero. Les obres es realitzaran mitjançant el Pla de Millora dels espais educatius municipals previstos per a conservatoris o escoles de música i escoles d’adults de la Diputació de València.

Les obres, que es troben ja en contractació, suposaran la reparació i manteniment de les cobertes de l’edifici: neteja de la teulada en coberta inclinada i reparació de teules trencades, retiranda de la brutícia acumulada i aplicació de líquid netejador per a l’eliminació de floridures, fongs i taques de greix. Es procedirà també a la reparació de la teulada en coberta inclinada, retirant- ne les deteriorades i cobrint-la amb teules ceràmiques corbes, fixades amb morter de ciment.

D’altra banda, es realitzarà la neteja de canaló en coberta inclinada i l’eliminació d’arrebosat exterior, reparació d’aquest paràmetre i aplicació de pintura plàstica transpirable. Així mateix, es retirarà la capa d’impermeabilització en coberta i es realitzarà la impermeabilització de coberta plana. A tot això s’unirà la reparació i impermeabilització del canaló ocult.

D’igual manera, es procedirà a l’eliminació de les antenes de telecomunicacions existents en l’edifici, que actualment estan sense ús; a la reparació i manteniment de les baixants de l’edifici i a la substitució, d’una banda, de la fusteria exterior que estiga més deteriorada, i d’altra, a la restauració de la que estiga menys desbaratada.

Dins de l’obra a realitzar, també es contempla la reparació de la base dels murs, fins a una altura de 1,5 metres i la reparació del primer replanell de rampa d’accessibilitat al pati interior.

L’edifici que alberga l’Escola d’Adults de Burjassot data de 1930 i, en els seus orígens, va ser un aquarterament de la Guàrdia Civil.