L’Ajuntament de Burjassot i Caixa Popular signen un conveni de col·laboració per al suport financer dels emprenedors locals

20 novembre 2020|Burjassot

Menudes Harmonies

El despatx de l’Alcaldia ha sigut aquest matí (18-11-2020) el marc on s’ha celebrat la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Burjassot, representat per l’alcalde, Rafa García i amb la presència també de la regidora de Comerç, Rosa Coca i Caixa Popular-Caixa Rural Cooperativa de Crèdit Valenciana, representada pel seu Director de zona, Francisco Montesa Chustcon.

L’acord de col·laboració naix de l’especial interés a col·laborar i coordinar esforços tant de l’Ajuntament de Burjassot com Caixa Popular per a fomentar les activitats locals que permeten el desenvolupament de la societat quant a creació de riquesa econòmica i ocupació, per a donar suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial en el municipi i per a incrementar l’activitat emprenedora entre els ciutadans i ciutadanes de la localitat.

Així, mitjançant aquest conveni, del compliment del qual es vetlarà des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Burjassot, a través dels tècnics de CEMEF, s’acorda una línia actuació per la qual Caixa Popular posarà a la disposició de l’Ajuntament de Burjassot una línia de finançament que, amb el nom “Línia Emprén”, consistirà en préstecs amb les millors condicions per a aquells emprenedors i emprenedores que vulguen posar en marxa el seu projecte empresarial.

Els beneficiaris de Línia Emprén seran els autònoms/as així com les petites i mitjanes empreses que, amb menys de dos anys en funcionament, tinguen previst renovar, ampliar o millorar un negoci d’índole comercial o empresarial, així com llançar un projecte emprenedor en l’àmbit geogràfic de Burjassot. Per a accedir a la Línia Emprén, els sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits.

Quant a les condicions que ofereix la Línia Emprén, l’import podrà ser de fins al 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 60.000 euros, amb un termini de fins a 5 anys. El finançament concedit s’haurà de destinar, exclusivament, al foment de la autoocupació i la inserció soci-laboral del beneficiari/a. La manca serà opcional fins a sis mesos i el tipus d’interés serà Euribor 360 +3,95€. La comissió d’obertura serà de l’1% i les despeses d’estudi del 0%.

Quant al procediment de presentació, concessió i seguiment de la Línia Emprén, des de CEMEF s’estudiaran les propostes presentades pels interessats/des i, valorant el pla d’empresa del projecte, es realitzarà un informe tècnic en el qual es valorarà la viabilitat o no d’aquest. Els interessats/as hauran de presentar un duplicat d’aquest informe en l’oficina de Caixa Popular, entitat que passarà a estudiar la proposta presentada. Caixa Popular es reserva el dret de denegar o aprovar cadascuna de les propostes presentades, segons els criteris de viabilitat que l’entitat tinga establits en tot moment.