El CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot realitza diferents mobilitats amb el projecte europeu Erasmus+

11 maig 2023|Burjassot

CEIP SAN JUAN DE RIBERA- Programa Erasmus

El CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot ha dut a terme diferents mobilitats, al llarg dels últims mesos, dins del Projecte 2020 – KA101-42C41863: “Moving towards a comprehensive European Education”. En concret, docents del centre han realitzat mobilitats a Islàndia, Països Baixos, Itàlia i República Txeca.

Així, mestres del col·legi públic han assistit a diferents cursos de formació durant el primer trimestre del curs escolar 2022-2023 juntament amb professorat de tota Europa, on han tractat temes com la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials, les noves metodologies del segle XXI i l‘ús de les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) a l’aula.

Un dels principals objectius del projecte del centre burjassoter  era “analitzar noves estratègies metodològiques i noves línies pedagògiques per a aconseguir una millora dels resultats en l’aprenentatge de l’alumnat i un major enteniment i capacitat de resposta a la diversitat social, lingüística i cultural, afavorint la millora del fracàs escolar i la inclusió. Ha sigut una experiència molt enriquidora i ja estem preparant-nos per a poder continuar amb aquest projecte els pròxims cursos”, han assenyalat des del Sant Joan de Ribera.

El projecte “Caminem cap a un ensenyament integral europeu” està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea.