El tancament de l’hostaleria i les instal·lacions esportives, entre altres mesures vigents, queden prorrogades FINS L’1 DE MARÇ

30 gener 2021|Burjassot

Polideportivo

La Generalitat Valenciana ha publicat aquest dissabte (30-01-2021) en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la nova resolució de la Conselleria de Sanitat que prorroga, fins al 15 de febrer, les mesures que actualment estan vigents, per decret del 19 de gener, per a fer front a la propagació del coronavirus i afig, a més, noves restriccions davant el descontrol de la pandèmia en el territori valencià, la incidència acumulada del qual en els últims catorze dies supera els 1.400 contagiats de Covid-19 per cada 100.000 habitants.

Així, la resolució, que que entrarà en vigor aquest dilluns 1 de febrer, fins al les 23.59 hores del pròxim 15 de febrer, inclou també noves restriccions com l’ús obligat de la mascareta quan es practica esport en nucli poblacional, tant si és pel carrer com en zona verda, així com mentre es passeja i es fa exercici a les platges urbanes, en horari de 10.00 hores fins a les 19.00 hores. Aquesta restricció conté excepcions:
• durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat fora de nuclis de població, amb la qual resulte incompatible el seu ús.
• en les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
• l’obligació no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a llevar-se-la, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

La relació de les mesures vigents, amb aquest nou decret, són:
• Tancament dels locals d’hostaleria i restauració, excepte per a recollida o lliurament a domicili.
• Tancament de centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludoteques, centres d’oci i entreteniment juvenil) i centres on es realitzen activitats festeres tradicionals.
• Tancament d’establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, així com sales cibernètiques i similars.
• Tancament a les 18.00 hores de locals i superfícies comercials, excepte els anomenats essencials, com ara productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes ortopèdics, serveis de perruqueria i d’aliments per a animals de companyia.
• Tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, mantenint-se totes les restriccions vigents en matèria d’esports.
• Màxim de dues persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.
• En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com l’exterior, només es permeten les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, amb les mateixes excepcions que en el cas anterior.
• Es mantenen les limitacions a l’entrada i l’eixida de tot el territori de la Comunitat Valenciana, que continuen restringides, excepte per a desplaçaments adequadament justificats.
• Continua vigent, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vespra dels dies festius fins a les 6.00 de l’endemà al festiu, l’entrada i eixida de persones dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants (València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer, i Vila-real).
• També es prorroga la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores, en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

A més de tot l’exposat, es tanquen les saunes, spas, soláriums, banys turcs, balnearis, salons de massatges i locals similars.