El Consell decreta el toc de queda des d’aquesta mateixa nit de dissabte i reunions de sis persones com a màxim

24 octubre 2020|Burjassot

cartel toque de queda

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest migdia (24-10-2020) la instauració d’un toc de queda en la Comunitat Valenciana, que començarà aquesta mateixa nit, a partir de la 1 de la matinada de hui i fins a les sis del matí. Aquest horari serà únicament aplicable per a aquest dissabte, ja que s’ha decidit retardar una hora la mesura per a tractar de fer el menys mal possible a l’hostaleria aquesta nit. A partir de demà, l’horari del toc de queda serà de 00 hores a 06 hores de la matinada, fins al pròxim 9 de desembre.

El toc de queda és una de les noves mesures excepcionals adoptades pel Consell en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència d’actual situació sanitària en a l’àmbit autonòmic, on en les últimes 24 hores s’han registrat 1.690 nous contagis de coronavirus. La totalitat de les mesures excepcionals es recullen en la Resolució de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, entrant en vigor a partir de la 1 de la matinada, en el trànsit del 24 al 25 d’octubre.

Així, quant a les mesures relatives a la circulació de persones:

 • es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d’ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats: desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició de productes farmacèutics; assistència i cura a persones majors, persones menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables; causa de força major o situació de necessitat.
 • per a la realització de les activitats excepcionades en l’apartat anterior, es permetrà: la circulació de vehicles particulars, taxis i qualsevol altre vehicle de servei públic que circule per les vies per a trasllat de les activitats excepcionades o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de serveis; la circulació de vehicles per al proveïment i subministrament d’activitats econòmiques, que per la seua naturalesa, hagen d’efectuar-se en horari nocturn i la circulació del personal i vehicles encarregats de la neteja de la via pública, i recollida de residus urbans.
 • en tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Quant a les mesures en reunions de caràcter familiar i social:

 • la participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19.
 • es recomana que les activitats d’interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.
 • es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.
 • es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.

Quant a les mesures relatives a jardins i zones d’esplai a l’aire lliure, aquests romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.

Quant a les mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració:

 • el consum serà sempre assegut en taula, tant a l’interior com a les terrasses.
 • en les taules o agrupacions de taules, tant a l’interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.
 • les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.
 • l’horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.
 • l’ús de la mascareta serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.
 • es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

Quant a les mesures relatives a la venda d’alcohol:

 • es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà, de tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.
 • es prohibeix el consum absolut d’alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els establiments d’hostaleria i restauració.

En tot allò no previst en aquesta resolució, i en el que siga compatible amb ella, seran aplicable, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les mesures que no es modifiquen en aquesta resolució i que, amb caràcter general, s’estableixen en l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i en la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

A causa de l’alt risc de transmissió que s’observa en els últims dies, existeix la necessitat d’adoptar amb caràcter imminent aquestes mesures perquè s’apliquen aquest cap de setmana, i d’aquesta forma impedir la propagació del virus i protegir la salut de les persones. Per tot això, aquesta resolució es publica de manera immediata, donant trasllat de la mateixa a l’Advocacia de la Generalitat amb vista a sol·licitar la corresponent ratificació judicial de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb les mesures restrictives de mobilitat i limitatives de drets fonamentals.

Paral·lelament i a aquestes hores, el Govern ultima un consell de ministres, que previsiblement se celebrarà demà diumenge, per a aprovar un nou estat d’alarma que de cobertura jurídica a les comunitats autonòmes per a ordenar els tocs de queda, així com altres mesures excepcionals per a frenar aquesta segona ona de contagis.