L’IES Federica Montseny segueix avant amb el programa Erasmus +

23 abril 2019|Burjassot

IES Federica Montseny Erasmus + 2

L’institut Federica Montseny de Burjassot continua immers en el programa Erasmus +, gràcies al qual professors i professores del centre, tenen l’oportunitat de viatjar a altres països europeus i enriquir-se dels seus programes o projectes educatius.

Així, durant l’any passat 2018, diferents professors i professores de l’institut van participar en diferents mobilitats, dins del programa Erasmus + “Educación inclusiva i intercultural a través de les TIC” finançat per la Unió Europea.

El mes d’agost, les professores Nuria Idáñez i Teresa Blay van realitzar una mobilitat de dues setmanes en la localitat britànica Brighton. L’objectiu principal era millorar les competències lingüístiques en anglés i procurar una immersió total en la llengua i cultura angleses. A més, l’alumnat dels cursos d’anglés era de diferents nacionalitats la qual cosa va afavorir un ambient multicultural molt enriquidor. El curs, a més de contribuir a la millora de les diferents competències en llengua anglesa, va aportar a les professores noves metodologies i enfocaments que es poden adaptar a la pràctica docent.

També l’agost passat, els professors Joa Díez i Héctor Gras van participar en una mobilitat de dues setmanes a Malta per a realitzar un curs d’inclusió i actualització de les noves tecnologies a l’aula. L’objectiu principal d’aquesta mobilitat era aprofundir de manera pràctica i aplicada en la utilització d’aquestes tecnologies com a mitjà per a millorar l’aprenentatge dels alumnes, i com utilitzar diferents eines digitals per a crear i difondre material didàctic. El curs va resultar molt interessant i va proporcionar multitud d’instruments que faciliten, no solament crear material per al treball a l’aula i fora d’ella, sinó que permet que els alumnes creuen el seu propi material. D’altra banda, en tractar-se del Projecte Erasmus +, es buscava establir contacte amb professors d’altres països, amb la finalitat de crear noves oportunitats de cooperació i aprenentatge. Així, el curs va permetre conéixer a docents de països com França, Croàcia, Bulgària i Finlàndia.

Finalment al setembre, les professores Teresa Blay i Carmen Llopis van realitzar un curs de formació de dues setmanes a Dublín. La finalitat va ser en l’ús de tablets i apps educatives que permeten aprofitar el potencial de les noves tecnologies per a implementar tàctiques d’aprenentatge efectiu a les aules. A més de conéixer noves eines que ja estan sent implementades a l’aula, es van realitzar contactes amb professorat de centres d’Alemanya, Itàlia i Bulgària que permetran l’establiment de llaços entre aquestes institucions, amb l’ànim d’afavorir la internacionalització i el coneixement d’altres realitats i països entre l’alumnat.