Escola permanent d’adults

L’Escola Permanent d’Adults té una llarga trajectòria a Burjassot. Durant dècades ha format a persones que, en l’edat adulta, han decidit tornar a les aules per a rebre una educació acadèmica que, en el seu moment, no van poder rebre.

Els cursos en la EPA tenen una durada i una estructura molt similar a la de qualsevol centre educatiu amb un pla d’estudis que inclou les principals assignatures, avaluacions i, fins i tot, activitats extraescolars com a visites culturals per a completar la formació dels alumnes. A més, des de la EPA, l’alumne pot salvar, oficialment, tots els graons educatius fins a disposar dels títols oficials, accedir a cicles i cursos formatius i, en última instància, accedir a la Universitat.

Els requisits per a accedir a qualsevol dels programes de formació que ofereix l’Escola d’Adults són: estar empadronat/ a a Burjassot, tenir complits els 18 anys, presentar una fotocòpia del DNI juntament amb una fotografia de grandària carnet i, presentar, si és el cas, la fotocòpia de l’expedient acadèmic, si s’ha arribat a cursar 3º d’E.S.O.

L’oferta educativa que ofereix l’Escola d’Adults inclou Alfabetització, Neolectores, Educació Base, Graduat en Educació Secundària (1º i 2º nivell), Castellà per a immigrants (nivell elemental), Curs de valencià per a les proves de la Junta Qualificadora (nivell Elemental i Mitjà), preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys, preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, així com repàs de Valencià (nivell Elemental i Mitjà), en els mesos d’octubre i novembre.