Espai Dona demana l’acord entre els progenitors quan hi ha una ruptura de la convivència

10 gener 2017|Burjassot

El Servei d’Atenció Integral a les Dones de Burjassot, Espai Dona, ha emés un informe on analitza les conseqüències de la declaració de nul·litat de la Llei de Custòdia Compartida Valenciana, per raons de distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

L’informe destaca dos punts. El primer, que “a partir del 17 de novembre de 2016, les decisions sobre la custòdia dels fills menors i altres matèries familiars es regiran pel Codi Civil i la jurisprudència del Tribunal Suprem”. En segon lloc, recorda que la nul·litat no afectarà a les situacions jurídiques consolidades, de tal manera que “són i seguiran sent vàlides les custòdies compartides acordades conforme a la llei valenciana. El Tribunal Constitucional entén que les decisions jurídiques adoptades pels òrgans judicials durant la vigència de la llei 5/2011, en relació a la fixació d’un determinat règim de custòdia per als fills menors, es van fundar en la recta aplicació del principi que regeix aquesta matèria que no és un altre que el benefici i protecció de l’interés del menor”.

Segons especifiquen des d’Espai Dona, “quan els progenitors discuteixen la custòdia, tant la llei valenciana com l’actual doctrina del Tribunal Suprem, estableix el tipus de custòdia en funció del qual es denomina “interés del menor”, és a dir, quin tipus de custòdia li serà més beneficiosa, analitzant per a açò un conjunt de circumstàncies i tenint en compte els informes psicològics. També el Tribunal Suprem considera que, en principi, és més beneficiosa la custòdia compartida, però no ho aplica amb l’automatisme que prevenia la llei valenciana, que obligava a demostrar que la custòdia compartida era perjudicial per al menor”.

Finalment, Espai Dona insisteix que el més recomanable és arribar a un acord entre els progenitors per a regular les mesures que hagen de regir les seues vides i les dels seus fills i filles quan s’ha produït un trencament de la convivència.La parella, millor que ningú, coneix quines són les necessitats dels seus fills i filles i quines seran les mesures més adequades. A més, açò afavorirà la relació futura”.