Signat el conveni de col·laboració amb Fem Salut Mental

9 agost 2022|Burjassot

Fem salut

L’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu Alcalde, Rafa García, ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació Fem Salut Mental representada per la seua presidenta, Mª Ángeles Martín Mesas. En l’acte de la signatura del conveni ha sigut present també la Regidora de Sanitat, Isabel Mª Mora.

L’objecte del conveni subscrit és establir la col·laboració de l’Ajuntament i l’associació burjassotenra per a l’execució del projecte d’activitats destinades a l’atenció a familiars de persones amb tota mena de malalties mentals, a realitzar durant els exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025. Així, amb el text signat, el Consistori es compromet a concedir una subvenció pluriennal de quatre anys, sent l’import de cada anualitat de 6.250€.

Fem Salut Mental, per part seua, es compromet a complir els objectius, executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. D’igual manera, justificarà la realització de l’activitat, tal com es desprén del conveni signat i disposarà de la documentació que se li requerisca per part de l’Ajuntament per a acreditar el correcte ús de la subvenció concedida.