Formació oberta, lliure i a través d’Internet gràcies a l’Aula Mentor de l’Agència Jove de Burjassot

29 abril 2016|Burjassot

Dins de la seua oferta de cursos, l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot dóna l’oportunitat a les persones majors de 18 anys de formar-se d’una manera oberta, lliure i a través d’Internet. Ho farà amb Aula Mentor, un projecte promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a partir del qual la manera d’ampliar la formació és molt més flexible.

Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta i flexible, a través d’Internet, dirigida a persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals. La iniciativa està promoguda, tal com s’ha assenyalat, pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en col·laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com a internacionals.

Dins d’aqueixes institucions, l’IMCJB és una d’elles, a través de l’Agència Jove. Serà en l’aula de la Campus City, situada en el Campus de la Universitat de València a Burjassot, on es puguen realitzar les matrícules dels cursos, més de 170, que es poden consultar en http://www.mentor.mec.es.

Els objectius d’Aula Mentor se centren a proporcionar una alternativa de formació a qui no té oportunitat d’assistir a l’oferta presencial i el ritme d’aprenentatge i/o dedicació de la qual requereix un sistema totalment flexible no subjecte ni a horaris ni a terminis de cap tipus.

Les matrícules per a cursar cadascuna de les disciplines escollides han de realitzar-se en l’aula escollida pels alumnes, en aquest cas, en la Campus City, C/ Doctor Moliner, 50 (Campus Burjassot – UV). El preu del curs és de 24€ mensuals encara que poden existir variacions en algunes aules. La matrícula inicial és, en general, de dos mesos excepte en els cursos amb certificació de 30 hores que és d’un mes.

En el cas de la durada del curs, aquesta és variable segons la dedicació i experiència prèvia de l’alumne, però cada curs té una durada mínima en funció del número d’entregues al tutor. Una vegada que l’alumne finalitza totes les activitats del curs, prèvia autorització del seu tutor, pot presentar-se a examen i obtenir un certificat d’aprofitament realitzat pel Ministeri, en cas que se supere.

Els interessats poden accedir a tota la informació sobre l’Aula Mentor de l’Agència Jove de Burjassot en el web de l’IMCJB, www.imcjb.net.