Fins al dijous 9 de juny, es pot presentar la documentació per a l’explotació del servei de bar-restaurant del Poliesportiu Municipal

30 maig 2022|Burjassot

Polideportivo

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Serveis Municipals, ha fet públiques les bases de les condicions que han de regir per a l’autorització administrativa demanial que permeta adjudicar l’explotació del “Servei del bar-restaurant i del quiosc de la piscina d’estiu del Poliesportiu Municipal de Burjassot”.

Les bases, publicades tant en el Tauler d’anuncis com en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, poden consultar-se en aquest ENLLAÇ.

La documentació requerida en les bases ha de presentar-se, presencialment, en el Registre general d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot, situat a la Casa de Cultura. Per a això, és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA.

Les instàncies per a participar en el procés de selecció de les propostes hauran d’estar dirigides a l’atenció del Sr. Alcalde i, al costat d’aquestes, s’haurà de presentar un “Sobre A” amb la documentació la ponderació de la qual depén d’un judici de valor i, un “Sobre B” denominat “Proposició valorable mitjançant l’ús de criteris automàtics”.

Tant en les bases com en els Annexos, disponibles en el Portal de Transparència, està tota l’explicació del procediment a seguir per a sol·licitar la gestió de la citada instal·lació municipal i la documentació que és necessari aportar en cadascun dels sobres que s’han assenyalat.