Informació sobre les ajudes de la Generalitat per a la rehabilitació i reforma de vivendes

19 juny 2020|Burjassot

Ayudas Plan Renhata cast 2020

L’Ajuntament de Burjassot vol contribuir a la difusió de les ajudes que la Generalitat Valenciana, des de la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ofereix en matèria de rehabilitació i reforma d’edificis i habitatges. En la convocatòria de 2020, es vol posar l’accent principalment en les ajudes del Pla Renhata 2020, per a les reformes a l’interior de l’habitatge.

El Pla Renhata està pensat per a la reforma de la reforma de cuines, banys o altres zones humides així com per a l’adaptació de l’habitatge a persones amb diversitat funcional i de les ajudes d’aquest pla es poden beneficiar tant propietaris/ies, usufructuaris/ies com a arrendataris/ies, sempre que l’objecte de la reforma siga l’habitatge habitual. Amb un pressupost de 5 milions d’euros, es tracta d’una línia d’ajudes pionera a Espanya que, després del confinament, s’ha convertit en una eina necessària ja que la població ha pogut detectar manques i necessitat de millora en els seus espais domèstics.

Les quanties de les ajudes constarà d’una subvenció bàsica del 5% del pressupost protegible de les obres amb un màxim de 600€, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits i d’una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en la baremació: entre un 25%-45% del pressupost protegible, amb quanties màximes d’entre 3.000 i 5.400€.

Com a novetats en l’edició del Pla Renhata 2020, s’inclou, com a actuació subvencionable, la instal·lació de sistemes domòtics que milloren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de l’habitatge a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. D’altra banda, en el moment de sol·licitar l’ajuda, les obres podran estar acabades o pendents d’iniciar o acabar. Per a la baremació de les sol·licituds, es contemplarà la incorporació de mesures de sostenibilitat en el projecte de reforma com, per exemple, l’ús de fustes provinents de gestió forestal sostenible, els revestiments amb etiquetatge ambiental o els sistemes d’estalvi d’aigua.

Les sol·licituds poden presentar-se, fins al pròxim 17 de juliol, telemàticament en www.habitatge.gva.es. Per a la resolució de dubtes, es pot telefonar al 96 342 66 94 o escriure un correu electrònic a ajudesrehabilitacio@gva.es. Més informació en http://www.habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2020