Iniciades les obres de reconstrucció del mur del Pati de les Sitges

25 octubre 2018|Burjassot

Inicio obras Los Silos

Hui s’han iniciat les obres de reconstrucció del mur del Pati de les Sitges. Després de la signatura ahir de l’acta de replanteig per part de l’empresa i de les administracions involucrades, hui s’ha posat en marxa ja la reconstrucció del mur del Pati de les Sitges.

Durant aquestes primeres setmanes es realitzarà la retirada de la part del mur que descansa en el Passeig de Concepción Arenal. Aquesta retirada es realitzarà a poc a poc, amb la selecció dels elements de forma quasi manual, que seran depositats en el mateix espai per al seu posterior ús en la reconstrucció. Les lloses i elements de cadirat que encara queden en aquest espai i que no van ser retirades en un primer moment seran embalades i depositades en la part superior del propi pati, i la resta de material de maçoneria, com la terra, grava i blocs de l’interior del mur seran depositats en contenidors diferenciats per a facilitar així l’ús.

Amb posterioritat, i una vegada estiga buidada la zona, es procedirà a la revisió minuciosa d’aquesta, per a veure quines parts puguen estar inestables i ser retirades i després, ja amb la solució constructiva adoptada, que ha de ser uniforme per a tot el monument i la seua rehabilitació integral, es procedirà a alçar el mur i restaurar-lo a la seua situació original.

Hui hem fet el primer pas que ens permetrà tornar a veure el nostre monument tal com estava abans del 18 de setembre. És un gran pas, som molt positius, i estem segurs que amb la col·laboració de la Direcció General de Patrimoni, del Ministeri de Foment i del propi Ajuntament de València, podrem continuar fent passos importants en la rehabilitació integral del monument. El nostre pati té un valor històric incalculable, però per a aquells i aquelles que ací residim i vivim, el seu valor sentimental no té preu, hem crescut amb ell, i volem continuar veient-ho en plenitud, i continuarem lluitant perquè així siga”, apunta l’alcalde de Burjassot, Rafa García.